13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi

13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi

Kapsam

 •     Tıbbi cihazların sağlanması
 •     Tutarlı olarak müşteri ihitiyaçlarını karşılaması
 •     Tıbbi cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartları karşılaması
 •     Yönünde şartları belirleyen 9001 standardı ile paralel olan ve 9001 standardı temel alan bir yönetim sistemidir

Sağlanan Fayda

 •     Ürün/hizmet güvenilirliği sağlar
 •     Sürekli iyileştirmeye ve gelişmeye olanak sağlar
 •     Sistemin aksayan yönlerini tespit edip, düzeltme olanığına kavuşturur.
 •     Firmalardada kalite bilincinin artırılması için en önemli araçlardan biridir
 •     Tıbbi cihazlarda tasarım, üretim ve servis seviyelerininn arttırılmaısnı sağlar
 •     Yasa ve yönetmeliklere uyum sağlanmasını kolaylaştırır.
 •     İzlenebilirlik için kolaylık sağlar

Hedef Kitle

 • Tıbbi cihaz kalite yönetim sistemini firmasında uygulamak isteyen her kuruluş ile bu konuda ki bilgi seviyesinin arttırmak isteyen tüm çalışanlardır

13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi

İletişime Geçin