45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Kapsam

 • Gap(Fark analizi) analizi
 • Çalışma planlarının hazırlanması
 • İhtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi
 • İç tetkit eğitimleri ve uygulama(workshoplerı) çalışmaları
 • İSG tehlike analizleri/Çalışma risk ve fırsat analizleri
 • İSG süreçleirinin yönetimi sisteminin kurulması
 • Ölçme & izleme başlıklarının belirlenmesi ve sistematikleştirilmesi
 • Sistemin değerlendirilmesi
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımının kurulması ve yerleştirilmesi

Sağlanan Fayda

 • Mevcut durumun standardın bakış açısı ile değerlendirilmesi
 • İSG mevzuatı takip süreçleirnde kurum içi stresin azaltılması
 • Ölçme & izleme başlıklarının belirlenmesi ve sistematikleştirilmesi ile analiz etme ve önlem alma başarısının artması
 • Tehlike, fırsat ver süreçleri İSG risk analizleri ile yol 
 • haritasının netleştirilmesi
 • İş ve çalışan memnuniyetinin arttırılması
 • Kuruluşun gerçekleri doğrultusunda bir çalışma planının hazırlanması
 • Kuruluşun kendi prosesleri üzerinden iç tetkit yaklaşımının kurgulanması ve uygulanması
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımının farkındalığının sağlanması

Hedef Kitle

 • İş sağlığı ve güvenliği performansını kurum performansının önceliği olarak gören:
 • Şirketler(büyük, orta ve küçük ölçekli)
 • STK'lar
 • Belediyeler
 • Kamu kurumları
 • Yöneticiler/ Beyaz yaka çalışanlar / Mavi yaka çalışanlar

45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İletişime Geçin