Atık Yönetim Süreci Oluşturulması ve Yönetim Planları Hazırlanması

Atık Yönetim Süreci Oluşturulması ve Yönetim Planları Hazırlanması

Kapsam

 • Atığın yönetimi için süreç ve proseslerin analizi
 • Kurum içi farkındalığın artması
 • Maliyetlerin analizi ile maliyet azaltıcı yöntemlerin belirlenmesi
 •  Atık yönetimi performansının arttırılması
   

Sağlanan Fayda

 • Çevre mevzuatına ve sıfır atık yönetim sistemine tam uyum 
 • Maliyet kontrolü
 • Atık Envarteri oluşturulmaısyla veriye ulaşım ve analiz
 • Atık yönetimde hedef belirleme ve performans iyileştirmeye açıklık

Hedef Kitle

 • Çevresel performansını kurum performansının bir parçası olarak gören:
 • Şirketler(Büyük,orta ve küçük ölçekli)
 • STK'lar
 • Belediyeler
 • Kamu kurumları
 • (Yönetim/beyaz yaka/mavi yaka) 

Atık Yönetim Süreci Oluşturulması ve Yönetim Planları Hazırlanması

İletişime Geçin