Çevre Mevzuatı Takibi ve Uygulamaları

Çevre Mevzuatı Takibi ve Uygulamaları

Kapsam

 • Gap(Fark analizi) analizi (Saha ve döküman yönünden)
 • Mevzuatta yer alan başlıkların kurum içi takibi yol haritasının hazırlanması
 • Doküman takip sisteminin oluşturulması
 • Alınması gerekli izin ve belgelerinin takip edilmesi ve raporlanması
 • İç tetkit ve raporlama
   

Sağlanan Fayda

 • Mevcut durumun çevre mevzuatının bakış açısı ile değerlendirilmesi
 • Çevre mevzuatı takip süreçlerinde kurum içi stresin azaltılması
 • Ölçme& İzleme başlıklarının belirlenmesi ve sistematikleştirilmesi ile analiz etme ve önlem alma başarısının artması
 • Kuruluşun gerçekleri doğrultusunda bir çalışma planı hazırlanması
 • Kuruluşun kendi prosesleri üzerinden iç tetkit yaklaşımının kurgulanması ve uygulanması
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımının farkındalığının sağlanması
 • Kurum içi farkındalığının artması
 • Maliyetlerin analizi ile maliyet azaltıcı yöntemlerin belirlenmesi
 • Atık yönetimi performansının arttırılması
   

Hedef Kitle

 • Çevresel performansını kurum performansının bir parçası olarak gören:
 • Şirketler(Büyük,orta ve küçük ölçekli)
 • STK'lar
 • Belediyeler
 • Kamu kurumları
 • (Yönetim/beyaz yaka/mavi yaka) 

Çevre Mevzuatı Takibi ve Uygulamaları

İletişime Geçin