İyi Üretim Uygulamaları (GIDA)

İyi Üretim Uygulamaları (GIDA)

Kapsam

 • GAP analizi
 • Çalışma planlarının hazırlanması
 • İhtiyaç duyulan eğitimlerin (özellikle de hijyen eğitimleri) verilmesi
 • Yasal mevzuatlarının araştırılması ve yasal gereklilik şartlarının uygulanması
 • Üretim yeri koşullarının hijyen, sanitasyon ve yasal şartlarlı uygun hale getirilmesi
 • Depo,imalat ve ekipman hijyen şartları kontrol yöntemlerinin belirlenmesi,
 • İç tetkit eğitim ve workshoplerı
 • Süreç yönetim sisteminin kurulması
 • Ölçme&izleme yaklaşımının sistematikleştirilmesi
 • Sistemin değerlendirilmesi
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımının kurulması ve yerleştirilmesi
   

Sağlanan Fayda

 • Uluslarası ticarete kolaylık
 • Üretim yapılırken bu sürece çeşitli bulaşıklıkların (kontaminasyon)ve hataların engellenmesi için sistem kurulumu
 • Ürünün sürekli takibi ve en sağlıklı şekilde kullanıcıya ulaşması
 • Firma içinde gıda güvenliği bilincin artması
 • Kamuoyundaki güvenilirlik imajını artırır
 • Pazardaki rekabet avantajı sağlar
 • Müşterilerin var olan ya da gelecekte ortaya çıkabilecek isteklerinin karşılanmasını sağlar
 • Yasal gerekliliklere uyum sağlar
   

Hedef Kitle

 • Gıda üretimi yapan ve gıda sektöründeki hizmetlerin proje.üretim, tesisat ve tedarik, satış ve dağıtım safhalarını içine alan bütün kuruluşlar ve çalışanları

İyi Üretim Uygulamaları (GIDA)

İletişime Geçin