Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına Göre Gıda Güvenliği

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına Göre Gıda Güvenliği

Kapsam

  • Gıda güvenliğinin kontrolü amacıyla gıda yönetim sistemine uygulanan kuralların belirlenmesi
     

Sağlanan Fayda

  • Gıda güvenliğinin kanıtlanması amacıyla bir gıda yönetim sistemi oluşturmak ve sürekliliği sağlamak istenildiğinde bir ön çalışma olması ve yol göstermesi,
  • Sağlıklı gıda üretimi için gerkeli olan personel,ekipman,hammadde, çalışma ortamı ve benzeri temizlik koşullarının belirlenmesi ve bu  koşulların sağlanması için gerekli çalışmaların belirlenmesi

Hedef Kitle

  • Gıda zincirlerinin tamamında yer alan gıda üreten kuruluşlar ve tedarikçileri

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına Göre Gıda Güvenliği

İletişime Geçin