Kurumsal Özdeğerlendirme

Firmamız

1998 yılında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde “Sistem Geliştirme Departmanınız” felsefesi ile kurulan firmamız, sonuç odaklı olmayı ve sürdürülebilir profesyonel iş çözümleri üretmeyi kendine ilke edinmiştir. Güvenirlik, müşteri mahremiyeti, hesap verebilirlik, etkin bir iletişim ve etik olmak temel değerleri üzerinde hizmet vermektedir.

Kurumsal Özdeğerlendirme

KAPSAMI:
    GAP Analizi
    Firma yöneticileri ile birebir görüşme yada firma çalışanlarının 
katılacağı çalıştay ile analiz yapılması
    Öz değerlendirme raporu hazırlanması ve sunulması

SAĞLANAN FAYDA:
    Kuruma dışarıdan bir göz ile bütünsel bir ayna tutulması
    Kurumun kuvvetli yön ve iyileştirmeye açık alanlarını çalışanlar ile birlikte belirlenmesi
    İyileşitirme planlarının kurum içinde sahiplenilmesi
    Kurumların daha etkin yönetilmesi için yapılması gereken iyileştirmelerin önceliklendirilmesi

HEDEF KİTLE:
    Müşteri odaklı çalışan ve sürdürülebilir başarıyı önemseyen:
    Şirketler(Büyük,orta ve küçük ölçekli)
    STK'lar
    Belediyeler
    Kamu Kurumları
    Kümeler
 

Kurumsal Özdeğerlendirme

İletişime Geçin