10002 Kalite Yönetimi Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

10002 Kalite Yönetimi Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

KAPSAMI:
    GAP analizi
    Çalışma planlarının hazırlanması
    Temel eğitimlerinin verilmesi(Standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, problem çözme teknikleri, kök sebep analiz eğitimi)
    MÜşteri memnuniyeti ve şikayet yönetimi ekibinin oluşturulması
    Oluşturulan şikayet yönetimi sistemi dokümantasyonun onaylarak uygulamalarının başlatılması
    İç tetkit eğitim ve workshoplerı
    Ölçme & izleme yaklaşımının sistematikleştirilmesi
    Sistemin değerlendirilmesi
    Sürekli iyileştirme yaklaşımının kurulması ve yerleştirilmesi


SAĞLANAN FAYDA:
    Mevcut ve potansiyel müşteriler ile daha karlı ve uzun dönemli ilişkiler kurulması
    Müşteri ilişkileirinin geliştirilmesinin sağlanması
    Müşteri geri bildirimlerinin(şikayetler dahil) açık olunması
 ve müşteri odaklı bir ortam oluşturulması
    Alınan her bir şikayetin çözüme ulaştırılması ve müşteri hizmetinin iyileştirilmesi ile ilgili yönetim taahütlerinin yerine getirirlmesi


HEDEF KİTLE:
    Yönetim ve müşteri odaklı çalışan ve sürdürülebilir başarıyı önemseyen 
    Şirketler
    STK'lar
    Belediyeler
    Kamu Kurumları
    Kümeler
    Yöneticiler/beyaz yaka çalışanlar/mavi yaka çalışanlar
 

10002 Kalite Yönetimi Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

İletişime Geçin