Atık Yönetim Süreci Oluşturulması ve Yönetim Planları Hazırlanması

Atık Yönetim Süreci Oluşturulması ve Yönetim Planları Hazırlanması

KAPSAMI:
    Atığın yönetimi için süreç ve proseslerin analizi
    Kurum içi farkındalığın artması
    Maliyetlerin analizi ile maliyet azaltıcı yöntemlerin belirlenmesi
    Atık yönetimi performansının arttırılması


SAĞLANAN FAYDA:
    Çevre mevzuatına ve sıfır atık yönetim sistemine tam uyum 
    Maliyet kontrolü
    Atık Envarteri oluşturulmaısyla veriye ulaşım ve analiz
    Atık yönetimde hedef belirleme ve performans iyileştirmeye açıklık

HEDEF KİTLE:
    Çevresel performansını kurum performansının bir parçası olarak gören:
    Şirketler(Büyük,orta ve küçük ölçekli)
    STK'lar
    Belediyeler
    Kamu kurumları
(Yönetim/beyaz yaka/mavi yaka) 

Atık Yönetim Süreci Oluşturulması ve Yönetim Planları Hazırlanması

İletişime Geçin