13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi

13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi

KAPSAMI:
    Tıbbi cihazların sağlanması
    Tutarlı olarak müşteri ihitiyaçlarını karşılaması
    Tıbbi cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartları karşılaması
    Yönünde şartları belirleyen 9001 standardı ile paralel olan ve 9001 standardı temel alan bir yönetim sistemidir

SAĞLANAN FAYDA:
     Ürün/hizmet güvenilirliği sağlar
    Sürekli iyileştirmeye ve gelişmeye olanak sağlar
    Sistemin aksayan yönlerini tespit edip, düzeltme olanığına kavuşturur.
    Firmalardada kalite bilincinin artırılması için en önemli araçlardan biridir
    Tıbbi cihazlarda tasarım, üretim ve servis seviyelerininn arttırılmaısnı sağlar
    Yasa ve yönetmeliklere uyum sağlanmasını kolaylaştırır.
    İzlenebilirlik için kolaylık sağlar


HEDEF KİTLE:
    Tıbbi cihaz kalite yönetim sistemini firmasında uygulamak isteyen her kuruluş ile bu konuda ki bilgi seviyesinin arttırmak isteyen tüm 
çalışanlardır

13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi

İletişime Geçin