50001 Enerji Yönetim Sistemi

50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001, kuruluşlara Enerji Yönetim Sistemleri (EnYS) için gereksinimleri verir. ISO 50001, dünyanın her yerinde hem kamuda hem de özel sektörde tüm büyük ve küçük kuruluşlar için faydalar sağlar. Sistemin kurulumu, enerji tüketimlerini yönetmek için bir çerçeve oluşturur. Öyle ki uygulama alanı sınırı olmayan ve ekonomiyi hedefleyen standardın, dünyanın enerji kullanımının %60'ına kadarını etkileyebileceği tahmin edilmektedir.

ISO 50001 enerji yönetimi standardı, bir kuruluşun Enerji Yönetim Sistemini (EnYS) kurması, uygulaması, sürdürmesi ve iyileştirmesi için gereksinimleri tanımlar. Enerji performansının sürekli iyileştirilmesine yönelik yapılan bu çalışmalarla; enerji verimliliğini,  tüketimini ve yoğunluğunu içeren sistem ve süreçleri kurmasını sağlar. Enerjinin sistematik yönetimi yoluyla enerji maliyetinde, sera gazı emisyonlarında ve diğer çevresel etkilerde azalma ve kuruluşun sürdürülebilir enerji yönetim sistemleri uyguladığını, bir enerji kullanımı temel çizgisini tamamladığını ve enerji canlılığını sürekli iyileştirmeye odaklandığını gösterir.

50001 Enerji Yönetim Sistemi

İletişime Geçin