22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

KAPSAMI:
    ISO 9001 proses yaklaşımı modelini esas alan bu standart, gıda güvenliğini sağlamak, müşteri ve mevzuat şartlarını karşılayabilme kabileyetini kanıtlamak isteyen kuruluşların uymaları gereken, ISO 9001'den daha kapsamlı ve özel kalite sistem şartlarını kapsar.
    GAP analizi
    Çalışma planlarının hazırlanması
    İhtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi
    İç tetkit eğitim ve workshoplerı
    İş sürekliliği risk/fırsat analizleri
    Süreç yönetim sisteminin kurulması
    Tehlike analizleri
    Ölçme &izleme yaklaşımının sistematikleştirilmesi
    Sistemin değerlendirilmesi
     Sürekli iyileştirme yaklaşımının kuurlması ve yerleştirilmesi

SAĞLANAN FAYDA:
    Ürünlerin, sağlık,güvenlik özelliklerini gösterebilmesi ve minumum 
şartları sağlaması ISO 22000 belgelendirmesi çalışmaları ile mümkün 
olacaktır.
    Gıdaların üretilmesi, satışı ve piyasaya sürülmesinde yasal mevzuatların takibi
    Strerilizasyon ve hijyen şartlarının belirlenmesinde ve uygulanmasında sistematik bir yaklaşım
    Tehlike analizleri ve kritik kontrol noktalarının belirlenerek önleyici tedbirlerin alınması
    İyi üretim uygulamalarının yerleştirilmesi


HEDEF KİTLE:
    Gıda üretimi yapan ve gıda sektöründeki hizmetlerin proje.üretim, tesisat ve tedarik, satış ve dağıtım safhalarını içine alan bütün kuruluşlar ve çalışanları

22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

İletişime Geçin