14001 Çevre Yönetim Sistemi

14001 Çevre Yönetim Sistemi

KAPSAMI:
    Gap(Fark analizi)analizi
    Çalışma planlarının hazırlanması
    İhtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi
    İç tetkit eğitimleri ve uygulama(workshoplerı) çalışmaları
    Çevre boyut değerlendirmeleri/ Çevresel risk ve fırsat analizleri
    Çevresel süreçlerin yönetimi sisteminin kurulması
    Ölçme& izleme başlıklarının belirlenmesi ve sistematikleştirilmesi
    Sistemin değerlendirilmesi

SAĞLANAN FAYDA:
    Mevcut durumun standardın bakış açısı ile değerlendirilmesi
    Çevre mevzuatı takip süreçlerinde kurum içi stresin azaltılması
    Ölçme & izleme başlıklarının belirlenmesi ve sistematikleştirilmesi
ile analiz etme ve önlem alma başarısının artması
    Boyut, fırsat ve risk analizleri ile yol haritasının netleştirilmesi

HEDEF KİTLE:
    Çevresel performansını kurum performansının bir parçası olarak gören,

    Şirketler(Büyük,orta ve küçük ölçekli)
    STK'lar
    Belediyeler
    Kamu kurumları
    Özel kurum ve kuruluşlar
(Yönetim/beyaz yaka/mavi yaka) 

14001 Çevre Yönetim Sistemi

İletişime Geçin