Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına Göre Gıda Güvenliği

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına Göre Gıda Güvenliği

KAPSAMI:
    Gıda güvenliğinin kontrolü amacıyla gıda yönetim sistemine uygulanan kuralların belirlenmesi

SAĞLANAN FAYDA:
    Gıda güvenliğinin kanıtlanması amacıyla bir gıda yönetim sistemi oluşturmak ve sürekliliği sağlamak istenildiğinde bir ön çalışma olması ve yol göstermesi,
    Sağlıklı gıda üretimi için gerkeli olan personel,ekipman,hammadde,
çalışma ortamı ve benzeri temizlik koşullarının belirlenmesi ve bu 
koşulların sağlanması için gerkeli çalışmaların belirlenmesi

HEDEF KİTLE:
    Gıda zincirlerinin tamamında yer alan gıda üreten kuruluşlar ve tedarikçileri

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına Göre Gıda Güvenliği

İletişime Geçin