10007 Kalite Yönetimi- Konfigürayon Yönetimi

10007 Kalite Yönetimi- Konfigürayon Yönetimi

Kapsam

 •     GAP analizi
 •     Çalışma planlarının hazırlanması
 •     Temel eğitimlerin verilmesi
 •     Konfigürasyonu belirleme
 •     Konfigürasyon kontrolü
 •     Konfigürasyon durum saptama
 •     Ölçme&izleme yaklaşımının sistematikleştirilmesi
 •     Sistemin değerlendirilmesi
 •     Sürekli iyileştirme yaklaşımının kurulması ve yerleştirilmesi

Sağlanan Fayda

 •     Artan müşteri isteklerini en kısa zamanda, tam ve doğru olarak yerine getirebilmek 
 •     Ürünü gerçekleştirme süreci içinde kaynaklarının planlanması, zamanlamayı ve maliyeti yönetmek
 •     Proje yönetimine destek sağlamak ve ürünün bütün yaşam döngüsü boyunca gelişimini ve bütünlüğünü yönmek 
 •     Yönetsel bir süreç oluşturmak
 •     Ürün üretiminde PDM (Product Data Management), ERP (Enterprise Resource Planning) , müşteri iletişim sistemleri ve bakım sistemleri gibi sistemlerle bütünleştirme

Hedef Kitle

 •     Yönetim ve müşteri odaklı çalışan ve sürdürülebilir başarıyı önemseyen
 •     Şirketler(Büyük, orta ve küçük ölçekli)
 •     Yöneticiler/beyaz yaka çalışanlar/mavi yaka çalışanlar

10007 Kalite Yönetimi- Konfigürayon Yönetimi

İletişime Geçin