9001 Kalite Yönetim Sistemi

9001 Kalite Yönetim Sistemi

Kapsam

 •     GAP analizi
 •     Çalışma planının hazırlanması
 •     İhtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi
 •     İç tetkit eğitim ve workshopları
 •     İş sürekliliği risk/fırsat analizleri
 •     Süreç yönetim sisteminin kurulması
 •     Ölçme & İzleme yaklaşımının sistematikleştirilmesi
 •     Sistemin değerlendirilmesi
 •     Sürekli iyileştirme yaklaşımının kurulması ve yerleştirilimesi
   

Sağlanan Fayda

 •     Mevcut durumun standardın bakış açısı ile değerlendirilimesi
 •     Kuruluşun gerçekleri doğrultusunda bir çalışma planı hazırlanması
 •     Kuruluşun kendi prosesleri üzerinden iç tetkit yaklaşımının kurgulanması  ve uygulanması
 •     Kuruluşun süreç yaklaşımı ile ilgili farkındalığının sağlanması
 •     Kuruluşun süreçleri ile izleme & ölçmenin ilişkilendirilmesi ve izlenmesi konusunda rehberlik
 •     Sürekli iyileştirme yaklaşımının farkındalığının sağlanması

Hedef Kitle

 •     Şirketler(Büyük, orta ve küçük ölçekli)
 •     STK'lar
 •     Belediyeler
 •     Kamu kurumları
 •     Kümeler
 •     Yöneticiler/Beyaz Yaka /Mavi Yaka

9001 Kalite Yönetim Sistemi

İletişime Geçin