31000 Risk Yönetim Sistemi

31000 Risk Yönetim Sistemi

Kapsam

 • Gap(fark analizi) analizi
 • Tüm süreç ve projelerde iski belirlenemek
 • Riski analiz etmek
 • Risk yol haritasını çıkarmak
 • Paydaş iletişimi ve etkileşimi belirlemek
 • İyileştirme adımlarını belirlemek
 • Riski yönetmek

Sağlanan Fayda

 • Kuruluşların, stratejisi, planlanması, yönetimi, rapor verme süreçleri, politikaları, değerlerii ve kültürü doğrultusunda risk yönetimi ile ilgili süreci bütünleştirmek
 • Riskin kuruluş çapında etkili bir şekilde, verimli olarak ve tutarlı olarak yönetilmesini temin etmek
 • Sürekli iyileştirme

Hedef Kitle

 • Kuruluşun her adımında riskleri tespit etmeyi ve uygulama 
 • başarısını arttırmayı kurum kültürü olarak benimseyen:
 • Şirketler(büyük, orta ve küçük ölçekli)
 • STK'lar
 • Belediyeler
 • Kamu kurumları
 • Yöneticiler/ Beyaz yaka çalışanlar / Mavi yaka çalışanlar

31000 Risk Yönetim Sistemi

İletişime Geçin