14001 Çevre Yönetim Sistemi

14001 Çevre Yönetim Sistemi

Kapsam

 • Gap(Fark analizi)analizi
 • Çalışma planlarının hazırlanması
 • İhtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi
 • İç tetkit eğitimleri ve uygulama(workshoplerı) çalışmaları
 • Çevre boyut değerlendirmeleri/ Çevresel risk ve fırsat analizleri
 • Çevresel süreçlerin yönetimi sisteminin kurulması
 • Ölçme& izleme başlıklarının belirlenmesi ve sistematikleştirilmesi
 • Sistemin değerlendirilmesi

Sağlanan Fayda

 • Mevcut durumun standardın bakış açısı ile değerlendirilmesi
 • Çevre mevzuatı takip süreçlerinde kurum içi stresin azaltılması
 • Ölçme & izleme başlıklarının belirlenmesi ve sistematikleştirilmesi ile analiz etme ve önlem alma başarısının artması
 • Boyut, fırsat ve risk analizleri ile yol haritasının netleştirilmesi

Hedef Kitle

 •    Çevresel performansını kurum performansının bir parçası olarak gören,
 •     Şirketler(Büyük,orta ve küçük ölçekli)
 •     STK'lar
 •     Belediyeler
 •     Kamu kurumları
 •     Özel kurum ve kuruluşlar
 •     (Yönetim/beyaz yaka/mavi yaka) 

14001 Çevre Yönetim Sistemi

İletişime Geçin