50001 Enerji Yönetim Sistemi

50001 Enerji Yönetim Sistemi

Kapsam

 • UNIDO tarafından tüm dünyada uygulanan EnMS yöntemine uygun olarak Enerji Yönetim Sistemi'nin kurulması ve yerleştirilmesi
 • EnYS İç Tetkit eğitimlerinin verilmesi
 • EnYS Farkındalık eğitimlerinin verilmesi
 • EnYS Uygulama eğitimlerinin verilmesi
 • Enerji Etüdü (ön etüt/ detaylı etüt) ve fırsatların belirlenmesi konusunda sektöre özel uzman desteği sağlanması
   

Sağlanan Fayda

 • Etkin ve sürdürülebilir bir Enerji Yönetim Sistemi'nin kurulması sonucunda 
 • Aynı miktar ürün için harcanan enerjinin azalması(%15-20)
 • Enerji maliyetlerinin düşmesi
 •  Ürün maliyetlerinin düşmesi
 •  Çevresel kaynakların etkin kullanımı

Hedef Kitle

 • Enerji maliyetleri yüksek olan işletmeler(Büyük, orta ve küçük ölçekli)
 • 50001 zorunluluğu olan sektörler
 • Sektörel dernekler
 • Kümeler
   

50001 Enerji Yönetim Sistemi

İletişime Geçin