27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Kapsam

 • Gap(fark analizi) analizi
 • Çalışma planlarının hazırlanması
 • İhtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi
 • İç tetkit eğitimleri ve uygulama(workshopları)çalışmaları
 •  İş sürekliliği risk /fırsat analizleri
 •  Süreç yönetim sisteminin kurulması
 •  Ölçme&izleme yaklaşımının sistematikleştirilmesi
 •  Sistemin değerlendirilmesi
 •  Sürekli iyileştirme yaklaşımının kurulması ve yerleştirilmesi

Sağlanan Fayda

 • Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişebilirliği risk yönetimi prosesini uygulayarak muhafaza etmek
 • İlgili taraflara bilginin güvenliğine dair risklerin doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence vermek
 • Paydaşlarla yapılan çalışmalarda kuruluşa özel bilgilere erişim güvenliğinin sağlanması
   

Hedef Kitle

 •  Yönetiminde, proseslerinde ve sahalarında bilginin gizliliği ve 
 • bütünlüğünü önemseyen:
 • Şirketler(büyük, orta ve küçük ölçekli)
 • 27001 kurma zorunluluğu olan sektörler
 • STK'lar
 • Belediyeler
 • Kamu kurumları
 • Yöneticiler/ Beyaz yaka çalışanlar / mavi yaka çalışanlar
   

27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

İletişime Geçin