ISO 14064 ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ STANDARTI

ISO 14064 ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ STANDARTI

Kapsam

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA), 'beşikten mezara' analizi olarak bilinen, bir ürünün, sürecin veya faaliyetin yaşam döngüsü veya ömrü boyunca çevresel etkilerini değerlendirme yöntemidir.  LCA'nın önemli bir yönü, bir ürünün veya süreç sisteminin geliştirilmesinde meydana gelen dolaylı etkileri tüm yaşam döngüsü boyunca değerlendirebilmesidir. 

Giderek daha standart hale gelen bir metodoloji ve sağlam bir bilimsel temel ile LCA'lar, ürün pazarlamasında, süreç optimizasyonunda ve yasal bağlamda eşit derecede önemli rol oynamaktadır. Yaşam Döngüsü Değerlendirmelerinin güvenilirliğini sağlamak için üçüncü taraf doğrulaması şarttır.

Sağlanan Fayda

Hedef Kitle

ISO 14064 ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ STANDARTI

İletişime Geçin