Çevresel Risk Analizi Ve Çevre Boyutları Analizi

Çevresel Risk Analizi Ve Çevre Boyutları Analizi

Kapsam

 • Kütle denge sistemi oluşturulması ve yaşam döngüsü hazırlanması
 • Tüm faaliyet ve hizmetlerin çevreyle etkileşime girdikleri noktada süreçlerin çevresel risklerin analiz edilmesi ve çevre boyut değerlendirmelerinin yapılması

Sağlanan Fayda

 • Ürün kütle denge sistemi analizleriyle tüm girdilerin ve çıktıların analiz edilmesi ve böylece çevreyle etkileşime giren noktaların tespiti yaşam döngüsü analizleriyle ürün ya da hizmet sunumunda paydaşların ve etkilerinin analizinin yapılması
 • Risk ve boyut analiziyle çevre dostu yaklaşımının belirlenmesi

Hedef Kitle

 • Çevresel performansını kurum performansının bir parçası olarak gören:
 • Şirketler(Büyük,orta ve küçük ölçekli)
 • STK'lar
 • Belediyeler
 • Kamu kurumları
 • (Yönetim/beyaz yaka çalışanlar /mavi yaka çalışanlar) 
   

Çevresel Risk Analizi Ve Çevre Boyutları Analizi

İletişime Geçin