Güvenlik Raporu Bköp Belgesi

Güvenlik Raporu Bköp Belgesi

Kapsam

  • Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamına giren kuurluşlara Güvenlik Yönetim Sistemi'ni kurulması, diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu, Güvenlik Raporu'nun formata uygun yazımı
  • İç denetimi ve risk değerlendirme çalışmaları
  • Dahili Acil Durum Planlarının hazırlanması
     

Sağlanan Fayda

  • Güvenlik Yönetim Sisteminin diğer yönetim sistemleri il entegrasyonu
  • Kuruluşa ait risklerin belirlenmesi alınacak önlemlerin değerlendirilmesi
  • Proses Güvenliği Kültürünün kuurluş içerisinde sağlanması

Hedef Kitle

  • BEKRA sistemi kapsamındaki alt seviyeli ve üst seviyeli kuruluşlar

Güvenlik Raporu Bköp Belgesi

İletişime Geçin