22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Kapsam

 • ISO 9001 proses yaklaşımı modelini esas alan bu standart, gıda güvenliğini sağlamak, müşteri ve mevzuat şartlarını karşılayabilme kabileyetini kanıtlamak isteyen kuruluşların uymaları gereken, ISO 9001'den daha kapsamlı ve özel kalite sistem şartlarını kapsar.
 • GAP analizi
 • Çalışma planlarının hazırlanması
 •  İhtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi
 •  İç tetkit eğitim ve workshoplerı
 •  İş sürekliliği risk/fırsat analizleri
 •  Süreç yönetim sisteminin kurulması
 •  Tehlike analizleri
 •  Ölçme &izleme yaklaşımının sistematikleştirilmesi
 •  Sistemin değerlendirilmesi
 •  Sürekli iyileştirme yaklaşımının kurulması ve yerleştirilmesi
   

Sağlanan Fayda

 • Ürünlerin, sağlık,güvenlik özelliklerini gösterebilmesi ve minumum 
 • şartları sağlaması ISO 22000 belgelendirmesi çalışmaları ile mümkün 
 • olacaktır.
 • Gıdaların üretilmesi, satışı ve piyasaya sürülmesinde yasal mevzuatların takibi
 • Strerilizasyon ve hijyen şartlarının belirlenmesinde ve uygulanmasında sistematik bir yaklaşım
 • Tehlike analizleri ve kritik kontrol noktalarının belirlenerek önleyici tedbirlerin alınması
 • İyi üretim uygulamalarının yerleştirilmesi

Hedef Kitle

 • Gıda üretimi yapan ve gıda sektöründeki hizmetlerin proje.üretim, tesisat ve tedarik, satış ve dağıtım safhalarını içine alan bütün kuruluşlar ve çalışanları

22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

İletişime Geçin