10007 Kalite Yönetimi - Konfigürasyon Yönetimi

Firmamız

1998 yılında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde “Sistem Geliştirme Departmanınız” felsefesi ile kurulan firmamız, sonuç odaklı olmayı ve sürdürülebilir profesyonel iş çözümleri üretmeyi kendine ilke edinmiştir. Güvenirlik, müşteri mahremiyeti, hesap verebilirlik, etkin bir iletişim ve etik olmak temel değerleri üzerinde hizmet vermektedir.

10007 Kalite Yönetimi - Konfigürasyon Yönetimi

KAPSAMI:
    GAP analizi
    Çalışma planlarının hazırlanması
    Temel eğitimlerin verilmesi
    Konfigürasyonu belirleme
    Konfigürasyon kontrolü
    Konfigürasyon durum saptama
    Ölçme&izleme yaklaşımının sistematikleştirilmesi
    Sistemin değerlendirilmesi
    Sürekli iyileştirme yaklaşımının kurulması ve yerleştirilmesi

SAĞLANAN FAYDA:
     Artan müşteri isteklerini en kısa zamanda, tam ve doğru olarak yerine getirebilmek 
    Ürünü gerçekleştirme süreci içinde kaynaklarının planlanması, zamanlamayı ve maliyeti yönetmek
    Proje yönetimine destek sağlamak ve ürünün bütün yaşam döngüsü boyunca gelişimini ve bütünlüğünü yönmek 
    Yönetsel bir süreç oluşturmak
    Ürün üretiminde PDM (Product Data Management), ERP (Enterprise Resource Planning) , müşteri iletişim sistemleri ve bakım sistemleri gibi sistemlerle bütünleştirme

HEDEF KİTLE:
    Yönetim ve müşteri odaklı çalışan ve sürdürülebilir başarıyı önemseyen
    Şirketler(Büyük, orta ve küçük ölçekli)
    Yöneticiler/beyaz yaka çalışanlar/mavi yaka çalışanlar
    

10007 Kalite Yönetimi - Konfigürasyon Yönetimi

İletişime Geçin