31000 Risk Yönetim Sistemi

Firmamız

1998 yılında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde “Sistem Geliştirme Departmanınız” felsefesi ile kurulan firmamız, sonuç odaklı olmayı ve sürdürülebilir profesyonel iş çözümleri üretmeyi kendine ilke edinmiştir. Güvenirlik, müşteri mahremiyeti, hesap verebilirlik, etkin bir iletişim ve etik olmak temel değerleri üzerinde hizmet vermektedir.

31000 Risk Yönetim Sistemi

KAPSAMI:
    Gap(fark analizi) analizi
    Tüm süreç ve projelerde iski belirlenemek
    Riski analiz etmek
    Risk yol haritasını çıkarmak
    Paydaş iletişimi ve etkileşimi belirlemek
    İyileştirme adımlarını belirlemek
    Riski yönetmek

SAĞLANAN FAYDA:
    Kuruluşların, stratejisi, planlanması, yönetimi, rapor verme süreçleri, politikaları, değerlerii ve kültürü doğrultusunda risk yönetimi ile ilgili süreci bütünleştirmek
    Riskin kuruluş çapında etkili bir şekilde, verimli olarak ve tutarlı olarak yönetilmesini temin etmek
    Sürekli iyileştirme


HEDEF KİTLE:
    Kuruluşun her adımında riskleri tespit etmeyi ve uygulama 
başarısını arttırmayı kurum kültürü olarak benimseyen:
    Şirketler(büyük, orta ve küçük ölçekli)
    STK'lar
    Belediyeler
    Kamu kurumları
    Yöneticiler/ Beyaz yaka çalışanlar / mavi yaka çalışanlar
 

31000 Risk Yönetim Sistemi

İletişime Geçin