Çevresel Risk Analizi ve Çevre Boyutları Analizi

Firmamız

1998 yılında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde “Sistem Geliştirme Departmanınız” felsefesi ile kurulan firmamız, sonuç odaklı olmayı ve sürdürülebilir profesyonel iş çözümleri üretmeyi kendine ilke edinmiştir. Güvenirlik, müşteri mahremiyeti, hesap verebilirlik, etkin bir iletişim ve etik olmak temel değerleri üzerinde hizmet vermektedir.

Çevresel Risk Analizi ve Çevre Boyutları Analizi

KAPSAMI:
    Kütle denge sistemi oluşturulması ve yaşam döngüsü hazırlanması
    Tüm faaliyet ve hizmetlerin çevreyle etkileşime girdikleri noktada:
süreçlerin çevresel risklerin analiz edilmesi ve çevre boyut değerlendirmelerinin yapılması


SAĞLANAN FAYDA:
    Ürün kütle denge sistemi analizleriyle tüm girdilerin ve çıktıların analiz edilmesi ve böylece çevreyle etkileşime giren noktaların tespiti
    yaşam döngüsü analizleriyle ürün ya da hizmet sunumunda paydaşların ve etkilerinin analizinin yapılması
    Risk ve boyut analiziyle çevre dostu yaklaşımının belirlenmesi

HEDEF KİTLE:
    Çevresel performansını kurum performansının bir parçası olarak gören:
    Şirketler(Büyük,orta ve küçük ölçekli)
    STK'lar
    Belediyeler
    Kamu kurumları
(Yönetim/beyaz yaka çalışanlar /mavi yaka çalışanlar) 
 

Çevresel Risk Analizi ve Çevre Boyutları Analizi

İletişime Geçin