Yalın Üretim Araçları

Firmamız

1998 yılında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde “Sistem Geliştirme Departmanınız” felsefesi ile kurulan firmamız, sonuç odaklı olmayı ve sürdürülebilir profesyonel iş çözümleri üretmeyi kendine ilke edinmiştir. Güvenirlik, müşteri mahremiyeti, hesap verebilirlik, etkin bir iletişim ve etik olmak temel değerleri üzerinde hizmet vermektedir.

Yalın Üretim Araçları

Kapsam:
-Yalın üretimin tanımı ve tarihçesi
-Geleneksel üretim yöntemleri ile Yalın Üretim Modellerinin kıyaslanması
-İsraf'ın Tanımı
-7 Temel İsraf'ın tanımı ve örnekler ile açıklanması
-Yalın üretim felsefesi ve Yalın Prensipleri
-Yalın Üretim Araçları(Yalın Evi)
-Proseslerde stabilizasyonun sağlanması
(Vizyon/Misyon, Hedefler/Politikalar, Kurum Kültürü)
-Standartlaştırma (Süreç Yaklaşımı)
-5S İş yeri organizasyonu
-Tam Zamanlı Üretim(JIT)
-Değer Akış Haritalama(VSM)
-Çekme Sistemi(Kanban)
-Tek Parça Akış
-SMED
-Poka-Yoke Yaklaşımı
-Toplam Verimli Bakım(TPM)
-Çalışanların Katılımı
-Yalın Üretim ve 6 Sigma İlişkisi

Sağlanan Fayda:
-Yalın dönüşümü gerçekleştirmek isteyen kuruluşlarda, gerekli olan kültürel değişimi başlatmak için yalın üretim yaklaşımlarını, araçlarını, prensiplerini ve hedeflerini katılımcılara aktarmak.Yalın üretimin temel taşı olan 7 temel israfın anlaşılmasını sağlamak.Yalın üretim araçlarını tanıtmak.Yalın üretim araçlarının kullanım yeri, zamanı ve sırası hakkında bilgiler aktarmak.

Hedef Kitle:
-Yalın üretimin herhangi bir safhasında -başlangıç veya daha ileri bulunan kuruluşlar.
 

Yalın Üretim Araçları

İletişime Geçin