14001 Çevre Yönetim Sistemi

Firmamız

1998 yılında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde “Sistem Geliştirme Departmanınız” felsefesi ile kurulan firmamız, sonuç odaklı olmayı ve sürdürülebilir profesyonel iş çözümleri üretmeyi kendine ilke edinmiştir. Güvenirlik, müşteri mahremiyeti, hesap verebilirlik, etkin bir iletişim ve etik olmak temel değerleri üzerinde hizmet vermektedir.

14001 Çevre Yönetim Sistemi

KAPSAMI:
    Gap(Fark analizi)analizi
    Çalışma planlarının hazırlanması
    İhtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi
    İç tetkit eğitimleri ve uygulama(workshoplerı) çalışmaları
    Çevre boyut değerlendirmeleri/ Çevresel risk ve fırsat analizleri
    Çevresel süreçlerin yönetimi sisteminin kurulması
    Ölçme& izleme başlıklarının belirlenmesi ve sistematikleştirilmesi
    Sistemin değerlendirilmesi

SAĞLANAN FAYDA:
    Mevcut durumun standardın bakış açısı ile değerlendirilmesi
    Çevre mevzuatı takip süreçlerinde kurum içi stresin azaltılması
    Ölçme & izleme başlıklarının belirlenmesi ve sistematikleştirilmesi
ile analiz etme ve önlem alma başarısının artması
    Boyut, fırsat ve risk analizleri ile yol haritasının netleştirilmesi

HEDEF KİTLE:
    Çevresel performansını kurum performansının bir parçası olarak gören,

    Şirketler(Büyük,orta ve küçük ölçekli)
    STK'lar
    Belediyeler
    Kamu kurumları
    Özel kurum ve kuruluşlar
(Yönetim/beyaz yaka/mavi yaka) 

14001 Çevre Yönetim Sistemi

İletişime Geçin