9001 Kalite Yönetim Sistemi

Firmamız

1998 yılında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde “Sistem Geliştirme Departmanınız” felsefesi ile kurulan firmamız, sonuç odaklı olmayı ve sürdürülebilir profesyonel iş çözümleri üretmeyi kendine ilke edinmiştir. Güvenirlik, müşteri mahremiyeti, hesap verebilirlik, etkin bir iletişim ve etik olmak temel değerleri üzerinde hizmet vermektedir.

9001 Kalite Yönetim Sistemi

KAPSAMI: 

    GAP analizi
    Çalışma planının hazırlanması
    İhtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi
    İç tetkit eğitim ve workshopları
    İş sürekliliği risk/fırsat analizleri
    Süreç yönetim sisteminin kurulması
    Ölçme & İzleme yaklaşımının sistematikleştirilmesi
    Sistemin değerlendirilmesi
    Sürekli iyileştirme yaklaşımının kurulması ve yerleştirilimesi


SAĞLANAN FAYDA:
    Mevcut durumun standardın bakış açısı ile değerlendirilimesi
    Kuruluşun gerçekleri doğrultusunda bir çalışma planı hazırlanması
    Kuruluşun kendi prosesleri üzerinden iç tetkit yaklaşımının kurgulanması 
ve uygulanması
    Kuruluşun süreç yaklaşımı ile ilgili farkındalığının sağlanması
    Kuruluşun süreçleri ile izleme & ölçmenin ilişkilendirilmesi ve izlenmesi
konusunda rehberlik
    Sürekli iyileştirme yaklaşımının farkındalığının sağlanması

HEDEF KİTLE:
    Şirketler(Büyük, orta ve küçük ölçekli)
    STK'lar
    Belediyeler
    Kamu kurumları
    Kümeler
    Yöneticiler/Beyaz Yaka /Mavi Yaka

9001 Kalite Yönetim Sistemi

İletişime Geçin