Pürdikkat Odaklanma

Firmamız

1998 yılında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde “Sistem Geliştirme Departmanınız” felsefesi ile kurulan firmamız, sonuç odaklı olmayı ve sürdürülebilir profesyonel iş çözümleri üretmeyi kendine ilke edinmiştir. Güvenirlik, müşteri mahremiyeti, hesap verebilirlik, etkin bir iletişim ve etik olmak temel değerleri üzerinde hizmet vermektedir.

Pürdikkat Odaklanma

KAPSAMI:
    Pürdikkat çalışma nedir? Ne işe yarar?
    Odaklanma becerisi
    Pür dikkat çalışma ve hayatın anlamı
    Pratik kurallar, stratejiler ve metotlar
    Derinleşerek çalışmak
    Can sıkıntısı gereklidir
    Sosyal medya
    Sığ sulara dikkat


SAĞLANAN FAYDA:
    Pürdikkat çalışma ile üretilen yeni değerlerin ve becerilerin başkalarınca taklit edilmesi zorunludur
    Ne kadar odaklanabildiğimiz ve odaklanma becerimizi nelerin sekteye uğrattığı hakkında farkındalık. Katılımcılar eğitimde tüm bu alanlardaki temel yanılsamalar ile ilgili bilgi edinecek ve kişisel yaklaşımları ile ilgili gerçekçi bir öz değerlendirma yapma fırsatı bulacaklardır


HEDEF KİTLE:
    Odaklanma becerisi görmek ve odaklanmada yaşanılan zorluklara sistematik yaklaşarak bertaraf etmeye niyetli herkes.

Pürdikkat Odaklanma

İletişime Geçin