Proje Bazlı Devlet Desteği

Firmamız

1998 yılında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde “Sistem Geliştirme Departmanınız” felsefesi ile kurulan firmamız, sonuç odaklı olmayı ve sürdürülebilir profesyonel iş çözümleri üretmeyi kendine ilke edinmiştir. Güvenirlik, müşteri mahremiyeti, hesap verebilirlik, etkin bir iletişim ve etik olmak temel değerleri üzerinde hizmet vermektedir.

Proje Bazlı Devlet Desteği

KAPSAMI:
    KOSGEB ve diğer Devlet Destek Programlarından (TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vb.) kapsamında
    Sonuç odaklı yaklaşım
    Proje hazırlık sürecinden sonuçlanmasında kadar 
danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmesi

SAĞLANAN FAYDA:
    İşletmelerde proje kültürünün ve bilincinin oluştuurlması ve desteklenmes,
    İşletmelerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılmasıi
İşletmelerde AR- GE faaliyetlerini teşvik etmek ve AR- GE yeteneğinin güçlendirilmesine yönlendirmek

HEDEF KİTLE:
    Şirketler(Büyük,orta ve küçük ölçekli)
    STK'lar
    Belediyeler
    Kamu Kurumları
    Kümeler

Proje Bazlı Devlet Desteği

İletişime Geçin