Kurum Kültürü Eğitimi

Firmamız

1998 yılında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde “Sistem Geliştirme Departmanınız” felsefesi ile kurulan firmamız, sonuç odaklı olmayı ve sürdürülebilir profesyonel iş çözümleri üretmeyi kendine ilke edinmiştir. Güvenirlik, müşteri mahremiyeti, hesap verebilirlik, etkin bir iletişim ve etik olmak temel değerleri üzerinde hizmet vermektedir.

Kurum Kültürü Eğitimi

Kapsam:
-KOSGEB ve diğer Devlet Destek Programlarından (TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vb.) kapsamında;
-Sonuç odaklı yaklaşım
-Proje hazırlık sürecinden sonuçlanmasına kadar danışmanlık ve eğitim hizmet verilmesi

Sağlanan Fayda:
-İşletmelerde proje kültürünün ve bilincinin oluşturulması ve desteklenmesi
-İşletmelerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması
-İşletmelerin AR-GE faaliyetlerini teşvik etmek ve AR-GE yeteneğinin güçlendirilmesi yönlendirmek.

Hedef Kitle:
-Şirketler (Büyük, orta ve küçük ölçekli)
-STK'lar
-Belediyeler
-Kamu kurumları
-Kümeler
 

Kurum Kültürü Eğitimi

İletişime Geçin