Çevre Mevzuatı Takibi ve Uygulamaları

Firmamız

1998 yılında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde “Sistem Geliştirme Departmanınız” felsefesi ile kurulan firmamız, sonuç odaklı olmayı ve sürdürülebilir profesyonel iş çözümleri üretmeyi kendine ilke edinmiştir. Güvenirlik, müşteri mahremiyeti, hesap verebilirlik, etkin bir iletişim ve etik olmak temel değerleri üzerinde hizmet vermektedir.

Çevre Mevzuatı Takibi ve Uygulamaları

KAPSAMI:
    Gap(Fark analizi) analizi (Saha ve döküman yönünden)
    Mevzuatta yer alan başlıkların kurum içi takibi yol haritasının hazırlanması
    Doküman takip sisteminin oluşturulması
    Alınması gerekli izin ve belgelerinin takip edilmesi ve raporlanması
    İç tetkit ve raporlama

SAĞLANAN FAYDA:
     Mevcut durumun çevre mevzuatının bakış açısı ile değerlendirilmesi
    Çevre mevzuatı takip süreçlerinde kurum içi stresin azaltılması
    Ölçme&izleme başlıklarının belirlenmesi ve sistematikleştirilmesi ile analiz etme ve önlem alma başarısının artması
    Kuruluşun gerçekleri doğrultusunda bir çalışma planı hazırlanması
    Kuruluşun kendi prosesleri üzerinden iç tetkit yaklaşımının kurgulanması ve uygulanması
    Sürekli iyileştirme yaklaşımının farkındalığının sağlanması
    Kurum içi farkındalığının artması
    Maliyetlerin analizi ile maliyet azaltıcı yöntemlerin belirlenmesi
    Atık yönetimi performansının arttırılması


HEDEF KİTLE:
    Çevresel performansını kurum performansının bir parçası olarak gören:
    Şirketler(Büyük,orta ve küçük ölçekli)
    STK'lar
    Belediyeler
    Kamu kurumları
(Yönetim/beyaz yaka/mavi yaka) 

Çevre Mevzuatı Takibi ve Uygulamaları

İletişime Geçin