Güvenlik Raporu Bköp Belgesi

Firmamız

1998 yılında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde “Sistem Geliştirme Departmanınız” felsefesi ile kurulan firmamız, sonuç odaklı olmayı ve sürdürülebilir profesyonel iş çözümleri üretmeyi kendine ilke edinmiştir. Güvenirlik, müşteri mahremiyeti, hesap verebilirlik, etkin bir iletişim ve etik olmak temel değerleri üzerinde hizmet vermektedir.

Güvenlik Raporu Bköp Belgesi

KAPSAMI:
    Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamına giren kuurluşlara Güvenlik Yönetim Sistemi'ni kurulması, diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu, Güvenlik Raporu'nun formata uygun yazımı
    İç denetimi ve risk değerlendirme çalışmaları
    Dahili Acil Durum Planlarının hazırlanması


SAĞLANAN FAYDA:
    Güvenlik Yönetim Sisteminin diğer yönetim sistemleri il entegrasyonu
    Kuruluşa ait risklerin belirlenmesi alınacak önlemlerin değerlendirilmesi
    Proses Güvenliği Kültürünün kuurluş içerisinde sağlanması


HEDEF KİTLE:
    BEKRA sistemi kapsamındaki alt seviyeli ve üst seviyeli kuruluşlar
 

Güvenlik Raporu Bköp Belgesi

İletişime Geçin