27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Firmamız

1998 yılında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde “Sistem Geliştirme Departmanınız” felsefesi ile kurulan firmamız, sonuç odaklı olmayı ve sürdürülebilir profesyonel iş çözümleri üretmeyi kendine ilke edinmiştir. Güvenirlik, müşteri mahremiyeti, hesap verebilirlik, etkin bir iletişim ve etik olmak temel değerleri üzerinde hizmet vermektedir.

27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

KAPSAMI:
    Gap(fark analizi) analizi
    Çalışma planlarının hazırlanması
    İhtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi
    İç tetkit eğitimleri ve uygulama(workshopları)çalışmaları
    İş sürekliliği risk /fırsat analizleri
    Süreç yönetim sisteminin kurulması
    Ölçme&izleme yaklaşımının sistematikleştirilmesi
    Sistemin değerlendirilmesi
    Sürekli iyileştirme yaklaşımının kuurlması ve yerleştirilmesi


SAĞLANAN FAYDA:
    Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişebilirliği risk yönetimi prosesini uygulayarak muhafaza etmek
    İlgili taraflara bilginin güvenliğine dair risklerin doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence vermek
    Paydaşlarla yapılan çalışmalarda kuruluşa özel bilgilere erişim güvenliğinin sağlanması

HEDEF KİTLE:
     Yönetiminde, proseslerinde ve sahalarında bilginin gizliliği ve 
bütünlüğünü önemseyen:
    Şirketler(büyük, orta ve küçük ölçekli)
    27001 kurma zorunluluğu olan sektörler
    STK'lar
    Belediyeler
    Kamu kurumları
    Yöneticiler/ Beyaz yaka çalışanlar / mavi yaka çalışanlar
 

27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

İletişime Geçin