İyi Üretim Uygulamaları(GIDA)

Firmamız

1998 yılında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde “Sistem Geliştirme Departmanınız” felsefesi ile kurulan firmamız, sonuç odaklı olmayı ve sürdürülebilir profesyonel iş çözümleri üretmeyi kendine ilke edinmiştir. Güvenirlik, müşteri mahremiyeti, hesap verebilirlik, etkin bir iletişim ve etik olmak temel değerleri üzerinde hizmet vermektedir.

İyi Üretim Uygulamaları(GIDA)

KAPSAMI:
    GAP analizi
    Çalışma planlarının hazırlanması
    İhtiyaç duyulan eğitimlerin (özellikle de hijyen eğitimleri) verilmesi
    Yasal mevzuatlarının araştırılması ve yasal gereklilik şartlarının uygulanması
    Üretim yeri koşullarının hijyen, sanitasyon ve yasal şartlarla
uygun hale getirilmesi
    Depo,imalat ve ekipman hijyen şartları kontrol yöntemlerinin belirlenmesi,
    İç tetkit eğitim ve workshoplerı
    Süreç yönetim sisteminin kurulması
    Ölçme&izleme yaklaşımının sistematikleştirilmesi
    Sistemin değerlendirilmesi
    Sürekli iyileştirme yaklaşımının kurulması ve yerleştirlmesi


SAĞLANAN FAYDA
    Uluslarası ticarete kolaylık
    Üretim yapılırken bu sürece çeşitli bulaşıklıkların (kontaminasyon)
ve hataların engellenmesi için sistem kurulumu
    Ürünün sürekli takibi ve en sağlıklı şekilde kullanıcıya ulaşması
    Firma içinde gıda güvenliği bilincin artması
    Kamuoyundaki güvenilirlik imajını artırır
    Pazardaki rekabet avantajı sağlar
    Müşterilerin var olan ya da gelecekte ortaya çıkabilecek isteklerinin karşılanmasını sağlar
    Yasal gerekliliklere uyum sağlar


HEDEF KİTLE:
    Gıda üretimi yapan ve gıda sektöründeki hizmetlerin proje.üretim, tesisat ve tedarik, satış ve dağıtım safhalarını içine alan bütün kuruluşlar ve çalışanları

İyi Üretim Uygulamaları(GIDA)

İletişime Geçin