Atık Yönetim Süreci Oluşturulması ve Yönetim Planları Hazırlanması

Firmamız

1998 yılında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde “Sistem Geliştirme Departmanınız” felsefesi ile kurulan firmamız, sonuç odaklı olmayı ve sürdürülebilir profesyonel iş çözümleri üretmeyi kendine ilke edinmiştir. Güvenirlik, müşteri mahremiyeti, hesap verebilirlik, etkin bir iletişim ve etik olmak temel değerleri üzerinde hizmet vermektedir.

Atık Yönetim Süreci Oluşturulması ve Yönetim Planları Hazırlanması

KAPSAMI:
    Atığın yönetimi için süreç ve proseslerin analizi
    Kurum içi farkındalığın artması
    Maliyetlerin analizi ile maliyet azaltıcı yöntemlerin belirlenmesi
    Atık yönetimi performansının arttırılması


SAĞLANAN FAYDA:
    Çevre mevzuatına ve sıfır atık yönetim sistemine tam uyum 
    Maliyet kontrolü
    Atık Envarteri oluşturulmaısyla veriye ulaşım ve analiz
    Atık yönetimde hedef belirleme ve performans iyileştirmeye açıklık

HEDEF KİTLE:
    Çevresel performansını kurum performansının bir parçası olarak gören:
    Şirketler(Büyük,orta ve küçük ölçekli)
    STK'lar
    Belediyeler
    Kamu kurumları
(Yönetim/beyaz yaka/mavi yaka) 

Atık Yönetim Süreci Oluşturulması ve Yönetim Planları Hazırlanması

İletişime Geçin