45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Firmamız

1998 yılında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde “Sistem Geliştirme Departmanınız” felsefesi ile kurulan firmamız, sonuç odaklı olmayı ve sürdürülebilir profesyonel iş çözümleri üretmeyi kendine ilke edinmiştir. Güvenirlik, müşteri mahremiyeti, hesap verebilirlik, etkin bir iletişim ve etik olmak temel değerleri üzerinde hizmet vermektedir.

45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

KAPSAMI:
    Gap(Fark analizi) analizi
    Çalışma planlarının hazırlanması
    İhtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi
    İç tetkit eğitimleri ve uygulama(workshoplerı) çalışmaları
    İSG tehlike analizleri/Çalışma risk ve fırsat analizleri
    İSG süreçleirinin yönetimi sisteminin kurulması
    Ölçme & izleme başlıklarının belirlenmesi ve sistematikleştirilmesi
    Sistemin değerlendirilmesi
    Sürekli iyileştirme yaklaşımının kurulması ve yerleştirilmesi


SAĞLANAN FAYDA:
     Mevcut durumun standardın bakış açısı ile değerlendirilmesi
    İSG mevzuatı takip süreçleirnde kurum içi stresin azaltılması
    Ölçme & izleme başlıklarının belirlenmesi ve sistematikleştirilmesi
ile analiz etme ve önlem alma başarısının artması
    Tehlike, fırsat ver süreçleri İSG risk analizleri ile yol 
haritasının netleştirilmesi
    İş ve çalışan memnuniyetinin arttırılması
    Kuruluşun gerçekleri doğrultusunda bir çalışma planının hazırlanması
    Kuurluşun kendi prosesleri üzerinden iç tetkit yaklaşımının kurgulanması ve uygulanması
    Sürekli iyileştirme yaklaşımının farkındalığının sağlanması

HEDEF KİTLE:
    İş sağlığı ve güvenliği performansını kurum performansının önceliği olarak gören:
    Şirketler(büyük, orta ve küçük ölçekli)
    STK'lar
    Belediyeler
    Kamu kurumları
    Yöneticiler/ Beyaz yaka çalışanlar / mavi yaka çalışanlar
 

45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İletişime Geçin