Temel Problem Çözme Teknikleri

Firmamız

1998 yılında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde “Sistem Geliştirme Departmanınız” felsefesi ile kurulan firmamız, sonuç odaklı olmayı ve sürdürülebilir profesyonel iş çözümleri üretmeyi kendine ilke edinmiştir. Güvenirlik, müşteri mahremiyeti, hesap verebilirlik, etkin bir iletişim ve etik olmak temel değerleri üzerinde hizmet vermektedir.

Temel Problem Çözme Teknikleri

Kapsam:
-Proses Hatitası / Akış Şeması
-Beyin fırtınası
-Balık kılçığı diyagramı(Sebep-sonuç ilişkileri diyagramı)
-Kontrol grafikleri
-5 Neden Analizi

Sağlanan Fayda:
-Problem çözme kültürünün kuruluşun her düzeyinde anlaşılmasını sağlamak.
Kuruluşların verimliliğini azaltan problemlerinin çözülebilmesi ve sürekli iyileştirmenin sağlanması için en temel problem çözme tekniklerinin katılımcılara aktarmak.
Bu yaklaşımların ve tekniklerin örnek uygulamalar ile anlaşılmasını sağlamak.

Hedef Kitle:
-Sürekli gelişme felsefesini benimseyerek sorunlara problem çözme metodolojisi ile yaklaşılmasını hedefleyen kuruluşlar.

Temel Problem Çözme Teknikleri

İletişime Geçin