Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına Göre Gıda Güvenliği

Firmamız

1998 yılında, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde “Sistem Geliştirme Departmanınız” felsefesi ile kurulan firmamız, sonuç odaklı olmayı ve sürdürülebilir profesyonel iş çözümleri üretmeyi kendine ilke edinmiştir. Güvenirlik, müşteri mahremiyeti, hesap verebilirlik, etkin bir iletişim ve etik olmak temel değerleri üzerinde hizmet vermektedir.

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına Göre Gıda Güvenliği

KAPSAMI:
    Gıda güvenliğinin kontrolü amacıyla gıda yönetim sistemine uygulanan kuralların belirlenmesi

SAĞLANAN FAYDA:
    Gıda güvenliğinin kanıtlanması amacıyla bir gıda yönetim sistemi oluşturmak ve sürekliliği sağlamak istenildiğinde bir ön çalışma olması ve yol göstermesi,
    Sağlıklı gıda üretimi için gerkeli olan personel,ekipman,hammadde,
çalışma ortamı ve benzeri temizlik koşullarının belirlenmesi ve bu 
koşulların sağlanması için gerkeli çalışmaların belirlenmesi

HEDEF KİTLE:
    Gıda zincirlerinin tamamında yer alan gıda üreten kuruluşlar ve tedarikçileri

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına Göre Gıda Güvenliği

İletişime Geçin